Alles wat u misschien niet had willen weten over Bertje Doperwtje.
Al sinds jaar en dag maakt Bertje Doperwtje de straten, pleinen en alle andere podia veilig met zijn eigenste, zelfgeschreven liedjes.

Liedjes met inhoud. Omdat Bertje zich nou eenmaal graag bemoeit met alles wat er in de wereld gaande is: misvattingen, misstanden, miss World, miscommunicatie en misschien wel met jou...
For many a year, Bertje Doperwtje has been filling streets, squares and other stages with his very ownest, self-written songs.

Songs with opinions about all things that matter in our world: misconceptions, misfortune, miss World, miscommunication, and, mysteriously often, about you...

Doorheenzingzanger

Bertje Doperwtje is de enige zanger voor wie geen noot niet te kraken is, geen podium te klein en geen afstand te groot. Bertje treedt op voor kinderen, verstandelijk gehandicapten, dak- en thuislozen, oma, de burgermeester, het koningshuis, maar ook voor de werkende mens zoals huismoeders en schoorsteenvegers.

In veel belangrijke dingen is Bertje Doperwtje de eerste. Zo is hij bijvoorbeeld de eerste doorheenzingzanger en de eerste straathoekfilosoof. En dat leidt soms tot interactieve overpeinzingen. Het liefst zo kort mogelijk door de bocht.

CD's

Bertje heeft twee solo-CD’s gemaakt die inmiddels zijn uitverkocht en meegenomen naar alle uithoeken van de wereld. Van Australië, Uruguay, Venezuela, Zuid-Afrika, Ethiopië, Canada, New York, Miami, zelfs tot Parijs, Berlijn en Slootdorp aan toe. Gelukkig zijn ze nog wel te downloaden.

Boek

Boek Bertje op je feestje, bruiloft, partij, begrafenis of andere gezellige bijeenkomst en wees gegarandeerd van minstens 86% meer kans op mooi weer en een herinnering voor altijd.

Sing-through singer

Bertje Doperwtje is the only singer to whom no note is too blue, no stage too small and no distance too far. His audience consists of children, mentally disabled, the homeless, grandma, the mayor, royalty, but also members of the working class such as housewives and chimney sweeps.

In many things of great importance, Bertje has been the first: He is the world's first sing-through-singer as well as the world's first street corner philisopher. The latter sometimes leads to interactive pondering, preferably while jumping to conclusions by the dozen.

CD's

Bertje has recorded two solo CD albums that have been out of stock for years, but that have made their way around the globe. Bertje's CD's ended up in Australia, Uruguay, Venezuela, South Africa, Ethiopia, Canada, New York, Miami and even in Paris, Berlin and Slootdorp. Please note that both albums can still be downloaded.

Book

Now go and book Bertje for your party, wedding, celebration, funeral or any other happy get-together and we'll guarantee you an 86% increase in the possibility of lovely weather and a memory that will last a lifetime.
"Het is woensdag
een soort van lente in mijn hoofd
allerlei onzin steekt de kop op
toch zal ik niet schoffelen
in de tuin van mijn gedachten
mag het rustig chaos zijn."
"It is wednesday
a kind of spring in my head
all sorts of nonsense pop up
but I won't weed
in the garden of my thoughts
there can be chaos."
©2013 donphilippo.nl / bertjedoperwtje.nl